davilans consultors

ALTRES SERVEIS

Amb la voluntat de donar un servei integral als nostres clients, t’oferim la possibilitat de gaudir d’altres serveis del teu interès.

  • Assessorament informàtic
  • Auditories de comptes
  • Recerca financera
  • Tramitació d’ajudes públiques.
  • Marketing i comunicació.
  • Plans de pensions
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Patents i marques
  • Assegurances
  • Tràmits de trànsit i transport.

FORMULARI DE CONTACTE

Estem a la seva disposició!