davilans consultors

assessoria comptable 

L’Area d’Assessoria Comptable compta amb personal altament qualificat per atendre a les necessitats de cada client.

La comptabilitat s’elabora en base a la documentació que ens proporcioni i que un cop processada i comprovada, s’analitza per intentar ajudar a optimitzar la seva gestió.

 

 Per tant, la correcta analisi dels estats comptables, així com d’altres ratios economics financers permet coneixer els resultats que obté la seva empresa, les fonts que provenen, l’estat dels seus deutes, la seva situació patrimonial, per tal de seguir amb detall la marxa de l’empresa i els recursos que genera.

El procés de planificació que ha de precedir la posada en marxa d’una nova empresa, en la qual s’han de contemplar les obligacions a que els socis hauran de fer front per la seva constitució, així com aquelles que sorgiran com a conseqüencia l’inici i desenvolupament de la seva activitat.

 

  El departament comptable gestionara la comptabilitat de la seva empresa o negoci d’acord amb la normativa vigent en cada moment i en funció de les necessitats comptables, financeres i economiques de la seva empresa.

  Els serveis que la gestoria ofereix són els següents:

  • Elaboració de la comptabilitat
  • Elaboració de balanços
  • Elaboració del compte de pèrdues i guanys
  • Gestió de tresoreria
  • Confecció i legalització de llibres oficials

  FORMULARI DE CONTACTE

  Estem a la seva disposició!