davilans consultors

CONSULTORIA 

El nostre concepte d’assessorament va molt més enllà del compliment d’obligacions legals i tributàries.

Sabem que els nostres clients necessiten tenir garanties de confidencialitat , privacitat i protecció de dades , així com un aval i garantia en el seu assessor pel que fa a factors claus en l’estratègia del seu negoci : patents , transmissió , venda i valoració d’intangibles . El nostre grup també li facilita aconseguir aliances estratègiques ; la possibilitat de crear ponts amb multinacionals i la contractació mercantil. Finalment, aspectes tan importants com els relatius a fórmules de finançament, el capital risc i l’expansió de la companyia (nacional i internacional) també són clau.

  • Estudi i confecció plans d’empresa
  • Reestructuració d’empreses
  • Valoració d’empreses i plans de viabilitat
  • Implantació de sistemes de Control de Gestió.
  • Implantació de plans de millora contínua
  • 5S – Toyota Production System
  • Implantació i certificació ISO
  • Control productivitat i reducció de costos
  • Tramitació fitxers Llei orgànica de protecció de dades (LOPD)
  • Acompanyament en canvis generacionals.

FORMULARI DE CONTACTE

Estem a la seva disposició!