davilans consultors

SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT PERSONAL 

Estem especialitzats en la selecció de perfils específics per a diferents sectors.

El nostre objectiu és aconseguir el resultat òptim per a l’empresa client , determinant els perfils professionals que millor s’ajustin als requeriments del lloc de treball. Ens impliquem per proporcionar recursos flexibles i eficients en els processos de selecció , que considerem estratègics en l’organització.

 

  • Processos de selecció de personal.
  • Assessorament i redacció de manuals d’acollida
  • Estudi del clima laboral
  • Estudi d’adequació persona-lloc de treball.
  • Disseny de plans de carrera
  • Promoció interna (Plans de succeció)
  • Plans d’igualtat
  • Relacions laborals i negociacions Convenis Col·lectius
Edifici Davilans Consultors

FORMULARI DE CONTACTE

Estem a la seva disposició!